Usługi porządkowe i roboty drogowe

Zakład Usług Porządkowych i Robót Drogowych PK Pegimek Sp. z o.o. w Świdniku świadczy usługi w zakresie zimowego i letniego oczyszczania sprzętem mechanicznym: zamiatarki Broddson i Johanston, sprzątanie wspólnot mieszkaniowych, biur i terenów przyległych, wykonujemy kompleksową budowę dróg i chodników, montaż i naprawę placów zabaw , pielęgnujemy zieleń, zarządzamy targowiskiem.Zakład wykonuje wszelkiego rodzaju usługi transportowe samochodami samowyładowawczymi. Wykonujemy wykopy i wynajmujemy sprzęt budowlany. Zapraszamy do szerszego zapoznania się z naszą ofertą.