Laboratorium

Laboratorium P. K. Pegimek Spółka z o.o. w Świdniku prowadzi działalność badawczą w zakresie fizyko-chemicznej i mikrobiologicznej kontroli jakości wody, chemicznej kontroli składu ścieków.

W celu zapewnienia wysokiej jakości realizowanych zadań badawczych, Laboratorium uzyskało certyfikat akredytacji na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025 w zakresie analiz mikrobiologicznych wody.

Akredytacja PCA według wymagań PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 jest zewnętrznym uznaniem wiarygodności i profesjonalizmu badań przeprowadzonych przez Laboratorium.

Spełniając określone prawem wymagania, Laboratorium zostało wpisane przez Państwową Inspekcję Sanitarną na krajową listę laboratoriów uprawnionych do prowadzenia kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie całego kraju w zakresie badań mikrobiologicznych. Oznacza to, że wyniki badań pochodzące z naszego Laboratorium w myśl obowiązującego prawa są uznawane przez władze sanitarne i administracyjne.

Oferujemy wykonywanie badań fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych oraz pobieranie próbek do badań. Wszystkie działania analityczne prowadzimy zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Dysponujemy kompetentną i wykwalifikowaną kadrą, oraz odpowiednim wyposażeniem laboratoryjnym. W pracy analitycznej stosujemy metody, techniki i procedury badawcze zgodne z aktualnymi Polskimi Normami oraz sprzęt i materiały renomowanych firm.

Laboratorium współpracuje z akredytowanymi laboratoriami.

Laboratorium uczestniczy w badaniach porównawczych w celu potwierdzenia kompetencji. Służymy doradztwem w dziedzinie badań laboratoryjnych.