UWAGA! ZMIANA NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH

Informujemy, że od dnia 01.04.2016r. obowiązywać będą nowe numery rachunków bankowych Przedsiębiorstwa Komunalnego  PEGIMEK Spółka z o.o.

Nowy numer rachunku konta podstawowego:

17 1020 3147 0000 8302 0113 2463

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438;
NIP: 525-000-77-38
REGON: 016298263
LEI: P4GTT6GF1W40CVIMFR43

 

Zmieniają się również numery kont indywidualnych, na które odbiorcy wpłacają należności za wodę i ścieki oraz inne usługi świadczone przez  P. K. PEGIMEK Sp. z o. o..

Nowe numery kont indywidualnych będą wyszczególnione na fakturach.

 

Dotychczasowe numery rachunków bankowych obowiązują tylko do dnia 30.04.2016r.

 

Dla wygody naszych klientów

wszelkich opłat można dokonywać (bez prowizji) w placówkach PKO Banku Polskiego S.A.

najbliższe w Świdniku:

ODDZIAŁ 1 W ŚWIDNIKU ul.Racławicka 9

Poniedziałek – Piątek od 8:30 do 17:00
tel. 81 748 01 00, | faks 81 748 01 11

ODDZIAŁ 2 W ŚWIDNIKU ul.Niepodległości 14

Poniedziałek- Piątek od 9:30 do 16:00
tel. 81 759 96 70, | faks 81 759 96 89