Administracja Cmentarza Komunalnego w Świdniku

Adres cmentarza:

CMENTARZ KOMUNALNY W ŚWIDNIKU

21-040 Świdnik

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 119-127

Administracja  czynna w godz. 7-15 od poniedziałku do piątku

Tel:  81 311 24 06  lub +48 519 533 208

Strona internetowa: CMENTARZ KOMUNALNY ŚWIDNIK

 

 

Firmy wykonujące wszelkie prace na cmentarzu komunalnym w Świdniku powinny przedłożyć w kancelarii cmentarza zezwolenie do wykonywania tychże prac udzielone im przez dysponentów grobów