Wodociągi i kanalizacja

Zakład Wodociągów i Kanalizacji świadczy usługi w zakresie produkcji i dystrybucji wody oraz odbioru i odprowadzania ścieków. Ponadto prowadzimy bieżącą konserwację sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Zajmujemy się usuwaniem awarii, budową nowych sieci i przyłączy, a także diagnostyką i monitoringiem. W Zakładzie funkcjonuje laboratorium, które prowadzi badania jakości wody i ścieków.