INFORMACJA O PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

 

INFORMACJA O PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

STAN NA DZIEŃ 04.07.2020 GODZ. 12.00

W ZWIĄZKU Z KOMUNIKATEM PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ŚWIDNIKU NR 3/2020 Z DNIA 04.07.2020 Z GODZ. 12.00 W SPRAWIE JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIĄGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA ŚWIDNIK

INFORMUJEMY ŻE

WODA NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA PO UPRZEDNIM PRZEGOTOWANIU

ZE WZGLĘDU NA PROWADZONĄ CIĄGŁĄ DEZYNFEKCJĘ, SMAK I ZAPACH WODY MOŻE ULEGAĆ NIEZNACZNYM ZMIANOM

kom3