„Modernizacji magistrali wodociągowej w Świdniku.”

Pragniemy poinformować, że w dniu 17.01.2020 r. P.K. Pegimek Sp. z o.o. podpisał umowę na roboty budowlane polegające na „Modernizacji magistrali wodociągowej w Świdniku.”

Roboty realizowała będzie lubelska firma „Taylor” Sp. z o.o.

Wartość robót to 11 132 071,32 zł brutto, z czego 7 096 695,47 zł stanowi dofinansowanie w ramach  Osi Priorytetowej 6 Ochrona Środowiska i Efektywne wykorzystanie Zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Modernizowane będzie blisko 11  km istniejącej sieci wodociągowej wraz z wymiana armatury w 21 komorach zasuw. Całość inwestycji realizowana będzie przy wykorzystaniu nowoczesnej metody bezwykopowej tzw. metodą reliningu.

Jest to pierwsza od wielu lat tak duża i kosztowna modernizacja sieci wodociągowej, która w znacznym stopniu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa dostaw wody do naszych odbiorców.

Wraz z modernizacja magistrali wodociągowej świdnicka firma EkoTechnika zajmująca się projektowaniem, wykonywaniem i wdrażaniem automatyki przemysłowej, wykona zadanie polegające na modernizacji systemu informatycznego zarządzania, nadzoru wydobycia, uzdatniania i dystrybucji wody.

Wartość robót wynosić będzie 791 382 zł brutto, w tym dofinansowanie w wysokości 504 506,03 zł w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona Środowiska i Efektywne wykorzystanie Zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Zostanie wykonana całkowita przebudowa informatycznego systemu dyspozytorskiego, pozwalająca na pełną bieżącą kontrolę i nadzór nad procesami produkcji wody zaczynając od jej wydobycia z wykorzystaniem ośmiu posiadanych studni głębinowych, poprzez jej uzdatnianie w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, kończąc na jej dystrybucji do miejskiej sieci wodociągowej. Wykorzystane zostanie specjalistyczne oprogramowanie zarządzania procesami technologicznymi typu SCADA, a łączność z obiektami studni głębinowych zapewni łącze światłowodowe, które zostanie wykonane przy okazji modernizacji magistrali wodociągowej. Dzięki powyższej inwestycji, dyspozytor w czasie rzeczywistym będzie nadzorował i zarządzał produkcją i dystrybucją wody, nawet w oddalonych wiele kilometrów obiektach wodociągowych. System pozwoli na ciągłą rejestrację parametrów technicznych, a ich odczyt możliwy będzie nawet po wielu miesiącach od wykonanego zapisu.