Struktura organizacyjna

Zgromadzenie wspólników

 • Burmistrz – Waldemar Jakson

Rada nadzorcza

 • Przewodniczący Rady Nadzorczej – Ewa Jankowska
 • Sekretarz Rady Nadzorczej – Dariusz Latkowski
 • Członek Rady Nadzorczej – Magdalena Skokowska

Zarząd spółki

 • Prezes Zarządu – Hubert Obrusiewicz
 • Wiceprezes Zarządu – Jerzy Irsak

   

 

Zakłady

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji
 • Zakład Zarządzania Nieruchomościam
 • Zakład Usług Porządkowych i Robót Drogowych
 • Laboratorium