Struktura organizacyjna

Zgromadzenie wspólników

  • Burmistrz – Waldemar Jakson

Rada nadzorcza

  • Przewodniczący Rady Nadzorczej – Ewa Jankowska
  • Sekretarz Rady Nadzorczej – Dariusz Latkowski
  • Członek Rady Nadzorczej – Magdalena Skokowska

Zarząd spółki

  • Prezes Zarządu – Jerzy Irsak
  • Wiceprezes Zarządu – Justyna Harasymiuk 

 

Zakłady

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji
  • Zakład Zarządzania Nieruchomościam
  • Zakład Usług Porządkowych i Robót Drogowych
  • Laboratorium