Struktura organizacyjna

Zgromadzenie wspólników

  • Burmistrz – Waldemar Jakson

Rada nadzorcza

  • Przewodniczący Rady Nadzorczej – Marcin Dmowski
  • Sekretarz Rady Nadzorczej – Elżbieta Szymanowska
  • Członek Rady Nadzorczej – Ewa Jankowska

Zarząd spółki

  • Prezes Zarządu – Jerzy Irsak
  • Wiceprezes Zarządu – Justyna Mierzwa

 

Zakłady

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji
  • Zakład Zarządzania Nieruchomościami
  • Zakład Porządkowo – Drogowy
  • Laboratorium