Laboratorium

Laboratorium P. K. Pegimek Spółka z o.o. w Świdniku prowadzi działalność badawczą w zakresie fizyko-chemicznej i mikrobiologicznej kontroli jakości wody, chemicznej kontroli składu ścieków.

W celu zapewnienia wysokiej jakości realizowanych zadań badawczych, Laboratorium uzyskało certyfikat akredytacji na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025.

Akredytacja PCA według wymagań PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 jest zewnętrznym uznaniem wiarygodności i profesjonalizmu badań przeprowadzonych przez Laboratorium.

Spełniając określone prawem wymagania, Laboratorium zostało wpisane przez Państwową Inspekcję Sanitarną na krajową listę laboratoriów kontroli wewnętrznej, czyli laboratoriów oficjalnie uprawnionych do prowadzenia kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie całego kraju w zakresie badań mikrobiologicznych. Oznacza to, że wyniki badań pochodzące z naszego Laboratorium w myśl obowiązującego prawa są uznawane przez władze sanitarne i administracyjne.

Oferujemy wykonywanie badań fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych oraz pobieranie próbek i transport próbek do badań. Wszystkie działania analityczne prowadzimy zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Dysponujemy kompetentną i wykwalifikowaną kadrą, oraz odpowiednim wyposażeniem laboratoryjnym. W pracy analitycznej stosujemy metody, techniki i procedury badawcze zgodne z aktualnymi Polskimi Normami.

W badaniach mikrobiologicznych stosujemy sprzęt i materiały renomowanych firm posiadających certyfikaty Systemu Zarządzania wg norm ISO 9000. Laboratorium współpracuje z akredytowanymi laboratoriami Inspekcji Sanitarnej oraz przedsiębiorstw wodociągowych.

Laboratorium uczestniczy w krajowych i międzynarodowych badaniach porównawczych w celu potwierdzenia kompetencji. Służymy doradztwem w dziedzinie badań laboratoryjnych.