Akredytacja

Pismem z dnia 11.12 2012 PCA w Warszawie poinformowało, że w dniu 11.12.2012 została podjęta decyzja o udzieleniu Laboratorium PK Pegimek akredytacji nr AB 1387  na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 . Certyfikatu akredytacji udzielono na okres od 31.21.2012  do 30.12.2016 .

W dniu 09.09.2016 przeprowadzono ponowną ocenę laboratorium (drugi cykl akredytacji) w wyniku której została ona przedłużona do 30.12.2020.

W dniach 03-04.12.2019 Polskie Centrum Akredytacji przeprowadziło ocenę w procesie nadzoru na zgodność z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

W dniu 14.10.2020 Polskie Centrum Akredytacji poinformowało, że na podstawie wyników oceny ponownej, akredytacja nr AB 1387 zostaje przedłużona w dotychczasowym zakresie.

W dniu 05.10.2021 Laboratorium otrzymało raport z oceny, w którym nie zapisano żadnych niezgodności ani spostrzeżeń. Na podstawie wyników w procesie nadzoru akredytacja nr AB 1387 została utrzymana w dotychczasowym zakresie akredytacji dla Laboratorium Przedsiębiorstwa Komunalnego Pegimek Sp. z o.o..

Załączniki:

ico_pdf Certyfikat akredytacji

ico_pdf  Zakres akredytacji