Informacja o cenach wody

Przedsiębiorstwo Komunalne PEGIMEK Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z art. 24g ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r. poz. 2028)  – Dotychczasową taryfę stosuje się do dnia wejścia w życie nowej taryfy albo taryfy tymczasowej.

W związku z trwającą procedurą wydania decyzji zatwierdzającej projekt taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na lata 2021-2024 opracowany przez P.K. PEGIMEK nadal obowiązują dotychczasowe ceny i stawki opłat  za wodę i ścieki.

Niezwłocznie po wydaniu Decyzji przez organ regulacyjny, z zachowaniem terminów wynikających z ustawy nowe taryfy zostaną wprowadzone w życie, o czym poinformujemy Państwa na naszej stronie internetowej.