INFORMACJA O PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

INFORMACJA O PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

STAN NA DZIEŃ 05.07.2020 GODZ. 12.30

W ZWIĄZKU Z KOMUNIKATEM PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ŚWIDNIKU NR 4/2020 Z DNIA 05.07.2020 R. Z GODZ. 12.30 W SPRAWIE JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIĄGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA ŚWIDNIK

INFORMUJEMY ŻE

WODA POD WZGLĘDEM MIKROBIOLOGICZNYM I FIZYKOCHEMICZNYM SPEŁNIA WYMAGANIA ROZPORZADZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 07 GRUDNIA 2017 R. W SPRAWIE JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI (DZ.U. Z 2017 R. POZ. 2294) I NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA BEZ OGRANICZEŃ

ZE WZGLĘDU NA PROWADZONĄ CIAGŁĄ DEZYNFEKCJĘ, SMAK I ZAPACH WODY MOŻE ULEGAĆ NIEZNACZNYM ZMIANOM.

kom4