Informacja o zmianie stawek opłat za wodę i ścieki od dnia 23.05.2020r.

Informacja o zmianie stawek opłat za wodę i ścieki od dnia 23.05.2020r.

Przedsiębiorstwo Komunalne Pegimek Sp. z o.o. w Świdniku przypomina, że zgodnie z Decyzją: LU.RET.070.1.46.2018.PW.  z dnia 23.04.2018r. wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie taryfy  za zbiorowe zaopatrzenie w  wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zostały zatwierdzone na kolejne trzy lata.  Z dniem 23 maja 2020 roku rozpocznie się okres obowiązywania kolejnej z zatwierdzonych taryf. Decyzja jest dostępna na stronach: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-lublinie-taryfy, https://umswidnik.bip.lubelskie.pl, www.pegimek.swidnik.pl.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę na okres od 25-36 miesięcy
(obowiązują od dnia 23.05.2020r do 22.05.2021r.)

Lp.   

Taryfowa  grupa odbiorców

Wyszczególnienie Cena Jednostka miary
Netto

z VAT

1.

Grupa 1 cena  za 1m³  wody 3,78 4,08 zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

5,13 5,54 zł/odb/mc
2. Grupa 2

cena  za 1m3 wody

3,78 4,08 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej 3,84 4,15

zł/odb/mc

3. Grupa 3

cena  za 1m³  wody

3,86 4,17 zł/m³
stawka opłaty abonamentowej 5,13 5,54

zł/odb/mc

4. Grupa 4

cena  za 1m³  wody

3,86 4,17 zł/m³
stawka opłaty abonamentowej 3,84 4,15

zł/odb/mc

5. Grupa 5

cena  za 1m³  wody

3,90 4,21

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej 5,13 5,54

zł/odb/mc

6. Grupa 6

cena  za 1m³  wody

3,90 4,21

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej 3,84 4,15

zł/odb/mc

 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki na okres od 25-36 miesięcy
(obowiązują od dnia 23.05.2020r do 22.05.2021r.)

Lp.   

Taryfowa  grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena Jednostka miary
Netto z VAT
1. Grupa 1 cena  za 1m³  ścieków 7,02 7,58

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

7,08 7,65 zł/odb./okres

 2.

Grupa 2

cena  za 1m³  ścieków

7,02 7,58

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej 3,84 4,15

zł/odb./okres