KOMUNIKAT O AWARII – Wyjaśnienie sytuacji na chwilę obecną

W nawiązaniu do zaistniałej sytuacji dotyczącej wystąpienia pogorszenia jakości wody w zakresie wymaganych parametrów, P.K. Pegimek Sp. z o.o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świdniku informuje co następuje:

W związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi na dosyłowej magistrali wodociągowej zaistniała konieczność opróżnienia z wody fragmentu przebudowywanych rurociągów. Prace prowadzone były w nocy z dnia 02.07.2020 na 03.07.2020. W wyniku ponownego napełniania wodą rurociągów nastąpiło nieprzewidywane zerwanie naturalnie występujących w rurach osadów. W związku z tym zwiększyła się mętność i barwa wody nie spełniające wymogów obowiązujących norm. W wyniku zaistniałej sytuacji natychmiastowo podjęto działania wymagane „Procedurą postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych dostarczanej wody w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie obszaru działalności w zakresie dostawy wody” tj. poinformowano o zaistniałej sytuacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdniku, burmistrza miasta Świdnik oraz wójta gminy Mełgiew. Równolegle prowadzono intensywne płukanie rurociągu oraz pobrano wymagane próby laboratoryjne. W celu zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody do celów spożywczych na terenie miasta rozlokowano beczkowozy z bieżąco uzupełnianą wodą pitną. W dniu jutrzejszym zostaną przekazane do  Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdniku wyniki pierwszych badać laboratoryjnych jakości wody. W chwili obecnej stwierdzamy że prowadzone działania przynoszą widoczne efekty w postaci poprawy mętności i barwy dopływającej wody do przepompowni. W związku z opublikowanym Komunikatem nr 1/2020 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdniku (https://psseswidnik.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/psseswidnik/userfiles/Komunikat%20nr%202(4).pdf) , woda może być wykorzystywana wyłącznie do celów sanitarnych.

Warunkiem dopuszczenia wody do spożycia jest otrzymanie pozytywnej opinii PPIS w Świdniku.

P.K. Pegimek, będzie informował o bieżącej sytuacji związanej z zaistniałą awarią

Przepraszamy Odbiorców za zaistniałe niedogodności i utrudnienia związane z zaistniałą sytuacją.