KOMUNIKAT O PROWADZONYCH PRACACH

KOMUNIKAT O PROWADZONYCH PRACACH

P.K. PEGIMEK SP. Z O. O. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŚWIDNIKU INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z PROWADZONYMI PRACAMI SERWISOWYMI NA SIECI WODOCIĄGOWEJ OD DNIA 23.09.2020 R. MOGĄ WYSTAPIĆ NIEZNACZNE ZMIANY W CIŚNIENIU DOSTARCZANEJ DO ODBIORCÓW WODY W REJONIE ZACHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA (REJON NA ZACHÓD OD AL. LOTNIKÓW POLSKICH).

W PRZYPADKU UWAG DOTYCZĄCYCH CIŚNIENIA ORAZ EWENTUALNEGO OKRESOWEGO WZROSTU MĘTNOŚCI I ZABARWIENIA WODY NATURALNYMI OSADAMI Z RUR, PROSIMY O ICH TELEFONICZNE ZGŁASZANIE W DNIACH ROBOCZYCH OD GODZ. 7.00 – 15.00 POD NUMEREM TELEFONU 81 751 66 09,
A W POZOSTAŁYCH GODZINACH NA NUMER ALARMOWY 994.

O ZAKOŃCZENIU PRAC ODBIORCY ZOSTANĄ POWIADOMIENI ODDZIELNYM KOMUNIKATEM.