Odpowiadamy na pytania i wątpliwości – “Płukanie Sieci”

W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi skuteczności czyszczenia rur ze zgromadzonych w ich wnętrzu osadów oraz bezpieczeństwa wody dostarczanej do Naszych odbiorców, przypominamy że stosujemy atestowany proces płukania odpowiadający wymaganiom higienicznym potwierdzonym przez Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i wielokrotnie stosowany w zakładach i przedsiębiorstwach wodociągowych na terenie całego kraju.  Proces ten polega na zerwaniu i wypłukaniu z wnętrza rur na zewnątrz luźnych i związanych osadów co przekłada się w późniejszej eksploatacji  na znaczne zmniejszenie ryzyka przypadków zabarwień wody jak i komfortu użytkowania wody przez odbiorców. Czynności niezbędne do wykonania procesu czyszczenia takie jak zamykanie i późniejsze otwieranie odcinków sieci wodociągowej, dwuetapowe płukanie  emulsję chlorowanej wody z powietrzem oraz ziarnami spożywczej soli kamiennej, mogą powodować chwilowe zabarwienie wody osadem poderwanym z wnętrza rur. Zjawisko takie spowodowane zmianami kierunku i prędkości przepływającej w rurze wody może wystąpić niekiedy poza obszarami w danym momencie płukanymi.  Po zakończeniu każdego etapu płukania z miejsc gdzie były prowadzone prace pobierane są przez certyfikowane laboratorium próbki wody na zawartość żelaza i wykonywane jest jej sprawdzenie pod względem mikrobiologicznym. Proces płukania sieci na terenie Świdnika rozciągnięty jest w czasie do grudnia b/r i obejmuje dziesiątki kilometrów rur.

Na stronie http://pegimek.swidnik.pl/artykul-1/ zostało zamieszczone przygotowane przez Główny Inspektorat Sanitarny kompendium wiedzy na temat żelaza znajdującego się w wodzie pitnej, w tym wpływ żelaza na organizm ludzki.

Na stronach http://pegimek.swidnik.pl/wp-content/uploads/2021/06/opis-metody.pdf oraz https://www.youtube.com/watch?v=tbzUDdkxqtY prezentujemy metodę czyszczenia, natomiast w najbliższym czasie opublikujemy film z prac realizowanych na terenie naszego miasta.