Ogłoszenie

P.K. Pegimek Sp. z o.o. informuje,  że w dniach 13.05.2021 – 05.06.2021 roku zostanie przeprowadzona deratyzacja studzienek i terenów komunalnych  przy ul. Króla Pole.
Prosimy mieszkańców o ochronę zwierząt domowych i dzieci przed dotykaniem stacji deratyzacyjnych z trutkami.