Ogłoszenie o płukaniu sieci wodociągowej
Ogłoszenie o płukaniu sieci wodociągowej

Uprzejmie informujemy, że prowadzimy płukanie wybranych fragmentów sieci wodociągowej na terenie miasta Świdnika. Płukanie takie jest standardową procedurą usuwającą zgromadzony w rurach osad, którego poderwanie może powodować zmiany w zabarwieniu  i mętności wody. W wypadku uwag dotyczących dostarczanej wody prosimy o ich telefoniczne zgłaszanie w dniach roboczych od godz. 7.00 – 15.00 pod numerem telefonu 81 751 66 09 a pozostałych godzinach na numer alarmowy 994. Płukanie może spowodować krótkotrwały wzrost mętności wody w rejonie prowadzonych prac.

W dniach 10 do 11.07.2020 płukanie będzie prowadzone w rejonie ulic Klonowej i bocznych.

Przepraszamy za powstałe niedogodności.