Prowizja

„Przedsiębiorstwo Komunalne PEGIMEK Sp. z o.o. informuje, iż od dnia 01.04.2020. ulegają zmianie zasady przyjmowania wpłat gotówkowych na nasze rachunki bankowe – prowizja od dokonywanych wpłat będzie pobierana od wpłacającego wg taryfy obowiązującej w banku.”