„PK PEGIMEK wdraża system powiadamiania SMS”

„PK PEGIMEK wdraża system powiadamiania SMS”

Przedsiębiorstwo Komunalne PEGIMEK Sp. z o.o. w najbliższym czasie planuje wdrożenie systemu, który będzie miał za zadanie informowanie mieszkańców Świdnika poprzez wysyłanie  powiadomień SMS oraz email o ewentualnych awariach i przerwach w dostawach wody, planowanych robotach budowlanych prowadzonych przez przedsiębiorstwo na terenie naszego miasta, pracach porządkowych oraz innych informacji związanych z prowadzoną przez PK Prgimek działalnością.

W związku z tym do skrzynek pocztowych mieszkańców Świdnika trafią zgody na otrzymywanie wiadomości SMS i e-mail.

Każdy kto będzie chciał dostawać takie powiadomienia powinien wypełnić w/w zgodę a następnie złożyć ją osobiście lub odesłać do siedziby PK Pegimek przy ul. Konopnickiej 3 w Świdniku. Oczywiście zgodę można przesłać drogą elektroniczną w postaci podpisanego skanu na adres biuro@pegimek.swidnik.pl.

Dla tych wszystkich, którzy nie znajdą w swojej skrzynce koperty ze zgodą a są zainteresowani przystąpieniem do akcji, istnieje możliwość pobrania druku zgody na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Komunalnego Pegimek – http://pegimek.swidnik.pl

 

Druk zgody ico_pdf