Świdnickie wodociągi pozbywają się azbestu!

Najprawdopodobniej już w poniedziałek 09.03.2020 roku rozpoczną się roboty budowlane związane z „Remontem sieci wodociągowej wraz z przyłączami na osiedlu Żwirki i Wigury w Świdniku”

Remont polegał będzie na wymianie starych rurociągów azbestocementowych na rurociągi z polietylenu.

W dniu 27.02.2020 r. podpisana została umowa z wykonawca. Roboty realizowała będzie lubelska firma Budimar Sp. z o.o.

Zakończenie prac planowane jest na druga połowę kwietnia tego roku.

Całkowity koszt robót to 426 195,00 zł brutto.

Przebudowana zostanie sieć rozdzielcza jak również przyłącza do posesji w obszarze pasa drogowego. Łączna długość sieci wraz z przyłączami to ok. 2000 m.

Inwestycja w dużej części realizowana będzie przy użyciu metod bezwykopowych.

Inwestycja będzie trudną pod względem technicznym, ponieważ będzie prowadzona na terenach gęstej zabudowy, wodociąg zlokalizowany jest w wąskich drogach o gęstym uzbrojeniu podziemnym terenu. Dodatkowym utrudnieniem będą już prowadzone roboty budowlane związane z przebudową istniejących dróg tj. budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia, roboty brukarskie i nawierzchnie dróg a także przebudowa sieci gazowej.

Dotychczas awaryjność istniejącej sieci nie była duża, jednak realizowana przebudowa ulic oraz fakt, że zgodnie Rozporządzeniem ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 23 października 2003 roku (Dz.U. 2003, nr 192, poz. 1876), elementy zawierające azbest mają zniknąć z użytku do roku 2032, wymusiła na nas przebudowy tej sieci.

rury azbestowe