Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Świdnika obowiązujące w okresie od 1 lipca 2017r. do 30 czerwca 2018r