Wszystko na temat magistrali – zmiany zabarwienia wody

W związku z występującymi w ostatnim okresie przypadkami zmiany zabarwienia wody dostarczanej z miejskiej sieci wodociągowej Przedsiębiorstwo Komunalne Pegimek pragnie poinformować, że jest to związane z robotami modernizacyjnymi, prowadzonymi na magistrali wodociągowej przesyłającej wodę ze studni głębinowych poprzez zbiorniki magazynowe do sieci miejskiej.

Roboty rozpoczęły się w maju 2020 roku i mają trwać do końca kwietnia 2021. Polegają one na pełnej modernizacji polegającej na wymianie starych rurociągów na nowe z tworzywa sztucznego oraz całej armatury znajdującej się w komorach.

Całość magistrali dosyłowej ma długość 10 597 m rurociągów oraz 21 szt. komór z armaturą.

Celem modernizacji jest zmniejszeni ryzyka przerw w dostawie wody dla Miasta Świdnik w wyniku wystąpienia awarii starej magistrali, poprawa jakości dostarczanej wody oraz zapobieganie wystąpienia zabarwień wody osadem znajdującym się w starych rurach.

Wszystkie prace wykonywane są z uwzględnieniem konieczności nieprzerwanej dostawy wody do mieszkańców Świdnika i okolic. Jest to tzw. praca na „żywym organiźmie” i nie jest możliwe całkowite wyłączenie starych odcinków z eksploatacji.

Na chwilę obecną woda dostarczana jest już częściowo nowymi odcinkami magistrali jednak pozostało jeszcze do wymiany ok. 5200 m rur stalowych o średnicy 500 mm. Mimo podjętych wszelkich środków zapobiegawczych, nadzoru i uzgodnień z Wykonawcą istnieje ryzyko wystąpienia nagłego zerwania osadu ze ścianek starych rur powodujące okresowe zabarwienie wody.

Są to sytuacje wyjątkowe oraz niemożliwe do przewidzenia ze względu na stan techniczny starych rurociągów oraz przypadkowość czasu ich występowania.

Mimo podjętych starań ze strony Inwestora i Wykonawcy, istnieje możliwość wystąpienia podobnych sytuacji, aż do momentu kiedy wszystkie stare rurociągi zostaną zastąpione nowymi.

Po wykonaniu modernizacji magistrali dosyłowej Zakład Wodociągów i Kanalizacji ma w planie przeprowadzenie kompleksowego płukania sieci wodociągowej na terenie miasta co powinno zapobiec pojawianiu się takich sytuacji. W obszarach w których wystąpiła zmiana zabarwienia prowadzimy miejscowe płukania sieci.

Na bieżąco wykonujemy badania laboratoryjne wody pompowanej w miejską sieć. W żadnym momencie nie ma zagrożenia dla zdrowia odbiorców.

IMG20201124065059 IMG20201124120003 komora nowa