Kontakty

Zakładu Zarządzania Nieruchomościami

ul. M. Konopnickiej 3

21-040 Świdnik

Kierownik Zakładu: mgr inż. Marian Jakubiak

Zca Kierownika Zakładu: mgr Jerzy Mizak

 

e-mail: lokale@pegimek.swidnik.pl, info@pegimek.swidnik.pl

Interesanci przyjmowani są w dziale czynszów w następujących godzinach:

Poniedziałek 12:00 – 16:00

Środa 11:00 – 14:00

Piątek 11:00 – 14:00

Stanowisko Telefon
Kierownik Zakładu  81 751-20-44 wew. 139
Zca Kierownika Zakładu  81 751-20-44 wew. 142
Księgowość wspólnot mieszkaniowych  81 751-20-44 wew. 151, 135
Rozliczenie użytkowników-czynsze  81 751-20-44 wew. 148
Administracja Rejon I  81 751-20-44 wew.  132
Administracja Rejon II  81 751-20-44 wew. 158
Inspektor ds. technicznych  81 751-20-44 wew. 137
Windykacja należności  81 751-20-44 wew. 142
Sekretariat P.K. Pegimek Sp. z o.o.  81 751-20-44