Oferta

Reprezentacja wspólnoty na zewnątrz:

 • przed organami administracji państwowej;
 • samorządowej;
 • w stosunkach pomiędzy właścicielami.

Obsługa prawna:

 • reprezentacja wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi;
 • opracowanie uchwał, aktów prawnych i normatywnych wspólnoty (regulaminów, statutów,uchwał)

Obsługa bankowo – księgowa:

 • otwarcie rachunku bankowego wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek;
 • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną;
 • pobieranie od właścicieli opłat z tytułu zaliczek i wpłat za media;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wspólnoty;
 • przygotowywanie projektów planu gospodarczego;
 • pobieranie i windykacja dochodów z pożytków;
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów.

Obsługa administracyjna:

 • prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców;
 • zapewnienie dostaw usług komunalnych;
 • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami wody, ciepła, prądu, gazu oraz firmami wywożącymi śmieci;
 • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów ubezpieczenia budynku;
 • negocjowanie korzystnych pakietów dodatkowych np. ubezpieczenia mieszkań;
 • dbanie o utrzymanie porządku i czystości w budynku i w obrębie posesji;
 • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej;
 • potwierdzanie uprawnień do przebywania w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie;
 • wydawanie właścicielom i najemcom lokali zaświadczeń dotyczących dodatków mieszkaniowych lub świadczeń z pomocy społecznej;
 • prowadzenie korespondencji z właścicielami i najemcami;
 • wyszukiwanie firm świadczących usługi;
 • negocjowanie cen i warunków umów.

Obsługa techniczna nieruchomości:

 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego;
 • zgodnie z wymogami prawa budowlanego;
 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie;
 • zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku;
 • kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków; przygotowywanie planów remontowych;
 • nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje; odbiór tych prac;
 • wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych.