Kontakty

Zakładu Zarządzania Nieruchomościami

Al. Lotników Polskich 5

21-040 Świdnik

Kierownik Zakładu

mgr inż. Karolina Dolecka tel. 81 476 13 44

tel. 81 751-20-44 wew. 136

Zca Kierownika Zakładu

mgr Jerzy Mizak tel. 81 476 12 14

tel. 81 751-20-44 wew.142

Telefony:
Sekretariat  81 751 20 44 (do 46)

Administracja I  81 751-20-44 wew.  132
Administracja II  81 751-20-44 wew. 158
Inspektor ds. technicznych  81 751-20-44 wew. 137
Czynsze  81 751-20-44 wew. 148
Księgowość  81 751-20-44 wew. 151
Windykacja należności  81 751-20-44 wew. 142

e-mail: lokale@pegimek.swidnik.pl, info@pegimek.swidnik.pl

Godziny Pracy: 

Poniedziałek w godz. 9.00 – 17.00

Wtorek – Piątek w godz. 7.00 – 15.00