Kontakty

P. K. PEGIMEK Sp. z o. o.

ul. M. Konopnickiej 3

21-040 Świdnik

REGON: 430121305

NIP: 713-020-78-84

Sekretariat:

Godziny Pracy: Poniedziałek  w godz. 9.00 – 17.00

                                     Wtorek– Piątek w godz. 7.00 – 15.00

biuro@pegimek.swidnik.pl

Telefony:

tel. centrali: 81 751-20-44 do 46

Sekretariat: 81 751-27-75 Fax: 81 751-28-37

Nr konta bankowego:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

 17 1020 3147 0000 8302 0113 2463

qrcode

Inspektorem Ochrony Danych PK PEGIMEK Sp. z o.o. w Świdniku wyznaczonym Zarządzeniem Prezesa Zarządu Nr 8/2018 z dnia 19.07.2018 roku na podstawie Art. 37 ust.1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DzU. UE L z 2016r. Nr 119) oraz Art. 158 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. Poz. 1000) jest:

SŁAWOMIR ZAGOJSKI DORADZTWO I ZARZĄDZANIE,
21-136 Firlej, Czerwonka Gozdów 26A,
NIP 714-110-88-03; REGON: 366734678
E-mail: iod@pegimek.swidnik.pl

“Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PK PEGIMEK Sp. z o.o.  w Świdniku; tel.+48 81 751 20 44 , e-mail: iod@pegimek.swidnik.pl.  Przetwarzamy dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na korespondencję przesłaną do nas drogą elektroniczną (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z nadawcami korespondencji). Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na przesłaną korespondencję. Każdy ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.”