Kontakty

Adres:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Kusocińskiego 86
21-040 Świdnik

Kierownik Zakładu ds. Technicznych i Obsługi Klienta 

Tomasz Mazur tel. 81 476 10 88

Kierownik Zakładu ds. Eksploatacji

inż. Marek Jabłoński tel. 81 476 10 83

Telefony

Zakład Wodociągów i Kanalizacji 81 751 66 09 lub 81 751 62 53
Nazwa działu lub stanowiska
Kierownik Zakładu
ds. Technicznych i Obsługi Klienta
81 476 10 88 lub wew. 246
Kierownik Działu Obsługi Klienta i Sprzedaży wew. 233
Inspektor ds. ekonomicznych 81 476 11 00 lub wew. 239
Inspektor ds. analiz i planowania wew. 231
Kierownik Działu technicznego 81 476 11 40 lub wew. 240
Specjalista ds. diagnostyki sieci i ochrony środowiska wew. 245
Specjalista ds. projektowania i dokumentacji wew. 238
Specjalista ds. GIS wew. 243
Kierownika Zakładu ds. Eksploatacji 81 476 10 83 lub wew. 241
Kierownik sieci wodociągowej 81 476 11 48 lub wew. 234
Przepompownia wody wew. 232
Inspekcja sieci wodociągowej wew. 251
Brygada elektryków wew. 250
Przepompownia ścieków 81 751 74 46 lub wew. 201
Brygadzista przepompowni ścieków wew. 202
Kierownik sieci kanalizacji sanitarnej 81 476 11 57 lub wew. 203
Laboratorium 81 476 11 70 lub wew. 242

e-mail: woda@pegimek.swidnik.pl

Godziny Pracy: Poniedziałek – Piątek w godz. 7.00 – 15.00

UWAGA !!! TELEFON AWARYJNY Zgłaszanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych 994

Adres:
Przepompownia ścieków
ul. Krępiecka 18
21-040 Świdnik