Projekty UE
post-thumb
Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w Świdniku, aglomeracja Lublin

Projekt „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w Świdniku, aglomeracja Lublin” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności. Informacje ogólne o projekcie Projekt „Rozbudowa i modernizacja systemu sanitarnej…


post-thumb
Modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Świdnika

Modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Świdnik. Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie


post-thumb
Zakup samochodu specjalistycznego ciśnieniowego z odzyskiem wody do czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnej

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie “Zakup samochodu specjalistycznego ciśnieniowego z odzyskiem wody do czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnej”.