„Budowa instalacji fotowoltaicznej, wytwarzającej energię elektryczną na potrzeby P.K. Pegimek Sp. z o.o. w Świdniku”

Przedsiębiorstwo Komunalne PEGIMEK Sp. z o.o. w Świdniku uzyskało dofinansowanie  projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznej, wytwarzającej energię elektryczną na potrzeby P.K. Pegimek Sp. z o.o. w Świdniku”.

 

Wniosek o dofinansowanie został złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU,  Działanie 4.2 , współfinansowanego ze środków europejskich.

Zgodnie z umową nr RPLU.04.02.00-06-0074/20-00 uzyskana wartość dofinansowania wynosi: 107 533,73 PLN co stanowi 45,00% wydatków kwalifikowalnych, wartość projektu wynosi 293 925,55 PLN, wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 238 963,86 PLN.

 

Celem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy całkowitej 49,59 kWe zlokalizowanej na dachach zbiorników wyrównawczych na terenie ujęcia wody. Instalacja fotowoltaiczna produkować będzie energię elektryczną na potrzeby własne P.K. Pegimek Sp z.o.o w Świdniku  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, a jej nadmiar oddany będzie do sieci elektroenergetycznej.

Efektem projektu będzie produkcja energii elektrycznej w ilości 47,1 MWhe/rok.

 

 

 

tagi