Modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Świdnika

Modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Świdnik.

Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie