Cennik usług

Zarządzenie nr  2/2021

Prezesa Zarządu P.K. „PEGIMEK” Sp. z o.o. w Świdniku z dnia 28.01.2021r.

Dotyczy: cennika usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Komunalne ,,PEGIMEK”
Sp. z o.o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

§1 Z dniem 01 lutego 2021 roku wprowadzam obowiązek stosowania cen za usługi świadczone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji wyszczególnione w załączniku nr 1

§2 Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§3 Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Kierownikowi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Usługi świadczone według kalkulacji indywidualnej: 

  1. Wymiana uszkodzonego z winy odbiorcy wodomierza lub podlicznika.
  2. Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
  3. Zamknięcie przyłącza wodociągowego. Wykonanie zamknięcia przyłącza wodociągowego w budynku na zlecenie odbiorcy usług wraz z demontażem wodomierza głównego. Zamknięcie przyłącza na zimę.
  4. Zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego. Wykonanie zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego w budynku na zlecenie odbiorcy usług.
  5. Ponowne włączenie przyłącza wodociągowego. Uruchomienie zamkniętego przyłącza wodociągowego na zlecenie odbiorcy usług wraz z montażem i plombowaniem wodomierza głównego.
  6. Ponowne włączenie przyłącza kanalizacyjnego. Uruchomienie zamkniętego przyłącza kanalizacyjnego w budynku na zlecenie odbiorcy usług.
  7. Odcięcie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego – zamknięcie w budynku. Wykonanie odcięcia wody lub ścieków w budynku – zaprzestanie świadczenia usług związane z zaleganiem z opłatami za usługi.
  8. Przywrócenie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego. Uruchomienie zamkniętego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego w budynku wraz z montażem wodomierza głównego następujące po zamknięciu związanym z zaleganiem z opłatami za usługi.
  9. Sprawdzenie szczelności szamba.
  10. Wykonanie podejścia pod wodomierz.

Załącznik

ico_pdf zal. nr. 1 do cennika