Usługi

Działalność podstawowa:

 • produkcja i dystrybucja wody
 • konserwacja sieci wodociągowej
 • odbiór i odprowadzanie ścieków z m. Świdnika
 • konserwacja sieci kanalizacji sanitarnej
 • usuwanie awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • diagnostyka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • odbiór ścieków przez stację zlewczą ze zbiorników bezodpływowych

Usługi dodatkowe:

 • budowa nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
 • budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
 • udrażnianie sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej
 • sprawdzanie szczelności zbiorników bezodpływowych