Regulamin świadczenia usług
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik ( Uchwała nr VIII/130/2019 Rady Miasta Świdnik z dnia 9 maja 2019r. ).
  • Regulamin wprowadzania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych do urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miejskiej Świdnik.

Załączniki:

ico_pdf REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

ico_pdf REGULAMIN WPROWADZANIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

ico_pdf REGULAMIN ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ

ico_pdf ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ