Regulamin świadczenia usług
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik ( Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/284/2006 Rady Miasta Świdnik z dnia 26.01.2006r ).
  •  Uchwała nr VII/57/2007 Rady Miasta Świdnik z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie: uchwalenia zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik.
  • Regulamin wprowadzania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych do urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miejskiej Świdnik.

Załączniki:

ico_pdf Regulamin dostarczania wody i odprowadzania sciekow

ico_pdf REGULAMIN WPROWADZANIA NIECZYSTOSCI CIEKLYCH

ico_pdf Uchwala Rady Miasta Swidnik z dnia 26 kwietnia 2007r.